Marietta de Waard

Beëdigd vertaler Engels Russisch Nederlands

Met ruim 25 jaar ervaring als tolk en vertaler sta ik garant voor vertaal- en tolkdiensten van hoog niveau.

Als vertaler ben ik beëdigd voor de talen Engels, Russisch en Servisch/Kroatisch, en als zodanig ingeschreven bij de rechtbank Groningen en in het landelijk Register van beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Dit houdt in dat ik bevoegd ben om officiële documenten te vertalen zoals bijv. diploma's, geboortebewijzen, rechtbankvonnissen e.d.

Als tolk, d.w.z. mondeling vertaler, heb ik ervaring op het gebied van tolkwerk voor het bedrijfsleven, politie en justitie, en de medische en sociale sector. Hiernaast ben ik werkzaam als simultaan- en conferentietolk Engels <-> Nederlands.

Voor een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van de link 'Offerte aanvragen', of telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen. Voor mijn contactgegevens zie de link 'Contact' rechts op deze pagina.

Engels  Russisch